Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték

A nagy sikerre való tekintettel 2022-ben a játék tovább folytatódik!

A Játék 2022. április 16. 00:00 órától – 2022. május 16. 23:59 óráig tart.


Az ötödik kört is lezártuk:

A nyertes az alábbi időpontban kerül kisorsolásra: 2022. június 5. 13:00


A negyedik kört is lezártuk:

A Játék 2021. december 21. 00:00 órától – 2022. január 20. 23:59 óráig tartott.

A nyertes az alábbi időpontban kerül kisorsolásra: 2022. február 5. 13:00

A negyedik forduló nyertese:

Benda-Vad Ildikó

Megrendelésszám: 43630-106149
Számla sorszám: OV190-VF-2022-87

Gratulálunk a nyertesnek, akivel felvettük a kapcsolatot a nyeremény beváltásával kapcsolatban.


A harmadik kört is lezártuk:

A Játék 2021. november 21. 00:00 órától – 2021. december 20. 23:59 óráig tartott.

A nyertes az alábbi időpontban került kisorsolásra: 2022. január 5. 13:00

A harmadik forduló nyertese:

Burai Orsolya

Megrendelésszám:43630-105765
Számla sorszám:OV190-VF-2021-5560

Gratulálunk a nyertesnek, akivel felvettük a kapcsolatot a nyeremény beváltásával kapcsolatban.


A második kört is lezártuk:

A Játék 2021. október 21. 00:00 órától – 2021. november 20. 23:59 óráig tartott.

A nyertes az alábbi időpontban került kisorsolásra: 2021. december 5. 13:00

A második forduló nyertese:

Tóth Attila

Megrendelésszám: 43630-104876
Számla sorszám: OV190-VF-2021-4689

Gratulálunk a nyertesnek, akivel felvettük a kapcsolatot a nyeremény beváltásával kapcsolatban.


Az első kört lezártuk:

A 2021. szeptember 20. 00:00 órától – 2021. október 20. 23:59-ig tartó játék lezárult.
A nyertes az alábbi időpontban került kisorsolásra: 2021. november 5. 13:00

Az első forduló nyertese:

Medveczky Dóra

Megrendelés szám: 43630-103997
Számla sorszám: OV190-VF-2021-3822

Gratulálunk a nyertesnek, akivel felvettük a kapcsolatot a nyeremény beváltásával kapcsolatban.
VERTIGO STORE, WEBÁRUHÁZ NYEREMÉNYJÁTÉK

részvételi feltételei és szabályzata

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

 1. A Játék szervezője

A nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője: Vertigo Store s.r.o (94501 Komárno, Dunajské nábrežie č. 4726, adószám: SK2121327065) (a továbbiakban: ”Szervező”).

 1. Részvételi feltételek

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

(a) A játékosoknak a Vertigo Store webáruházban kell vásárolniuk, és Bankkártyás fizetés BARIONnal kell kifizetniük a rendelésük ellenértékét.
Egy Játékos egy rendeléssel vehet részt a sorsoláson, a megadott időszakban leadott, több rendelés nem növeli a játékos esélyeit.
A futárszolgálatnál bankkártyával kiegyenlített csomagok a játékban nem vesznek részt!

(b) elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”),  meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a rendelésnél a Szervező rendelkezésére bocsátott  – személyes adatainak (teljes név, lakcím, email cím, telefonszám) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. A játékban a teljesített rendelések vesznek részt, a vásárlástól való elállással a játékos nem vesz részt a sorsoláson.

2.3. A Játékból ki vannak zárva:

(a) Viszonteladói jogosultsággal rendelkező cégek.

(b) Szervező és az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2.);

(c) a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2.).

2.4. A Játékosok a webáruházi rendelés során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra a nyertes kiválasztása és kihirdetése során. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, adattörlési kérelem, stb.) a Szervezőt, semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a rendelések, amelyek a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6. A Szervező a nem valós vagy hiányos adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. A Szervező kizárólag azokat a rendeléseket tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját profilon keresztül történik. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2022. április 16. 00:00 órától – 2022. május 16. 23:59 óráig tart.

Sorsolás: 2022. június 5. 13:00

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül.

 1. A Játék menete: Nyertes Pályázatok, Nyeremények

4.1 A játékosoknak a Vertigo Store webáruházban kell vásárolniuk, és Bankkártyás fizetés BARIONnal kell kifizetniük a rendelésük ellenértékét.
Egy Játékos egy rendeléssel vehet részt a sorsoláson, a megadott időszakban leadott, több rendelés nem növeli a játékos esélyeit.
A futárszolgálatnál bankkártyával kiegyenlített csomagok a játékban nem vesznek részt!

4.2. A Szervező az érvényes rendelést benyújtó Játékosok között összesen 1 db nyertest választ ki. A sorsoláson a véltlenszerűség elvét követő program segítségével kerül kiválasztásra a nyertes.  

4.3. Nyeremény: a nyertes a rendelése értékének megfelelő összeget vásárolhat le a vertigostore.eu webáruházban.

A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.

4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

 1. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

5.1 A Szervező a Játék eredményét a 4.2 pontban írt sorsolást követően 10 órán belül a Rajongói Facebook oldalon posztban közzéteszi (”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel és jelen Játékszabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul. A nyertes a sorsolást követően email üzenetben kap értesítést a Szervezőtől, köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb 5 naptári napon belül visszaigazolni, valamint adatait megadni a nyeremény kiszállításához. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.

A nyeremény értékének levásárlási határideje: a sorsolást követő 30 naptári nap, a Nyertes által megadott termékekre.

A nyereményt a Nyertes kizárólag futár útján jogosult átvenni. A nyeremény a személyazonosság (érvényes, fényképes igazolvány) hitelt érdemlő igazolása mellett vehető át.

Amennyiben ezt a Nyertes megtagadja, úgy a Szervező fenntartja a jogot a nyeremény átadásának megtagadására.

 1. Adózás, költségek

A nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi adminisztrációs és jogi kötelezettséget a Szervező végzi és teljesíti, az adózási kötelezettség a Szervezőt terheli.

 1. Adatvédelem, személyiségi jogok

A Játékos regisztrációjával és a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy:

 1. a) személyes adatait a Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása céljából az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseknek megfelelően kezeljék, és azt harmadik félnek, e célból átadják. Az adatszolgáltatás önkéntes hozzájáruláson alapszik.
 2. b) adatait a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a Nyereményjáték lebonyolítása céljára;
 3. c) a nyertes Játékosok személyes adatai közül a Szervező a Nyertes nevét nyilvánosságra hozza internetes honlapján és/vagy közösségi média csatornáin.
 4. d) A Nyertes írásos véleményét a nyereményként kiküldött termékekről a Szervező a termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett.

 

A Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervező, mint adatkezelő jár el.

 

Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig, így legfeljebb a Nyertes kisorsolását követő 6 évig, illetve az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig tart, figyelembe véve a nyeremények átadásához szükséges eljárást, valamint a nyertes Játékost a nyeremény átvételét követően terhelő kötelezettségeket és a Szervezőt terhelő jogszabályi kötelezettségeket is. A Játékosok tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezővé teheti személyes adatok megőrzését, illetve a nyeremény felajánlójának való átadását.

 

A Szervező az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jár el. A Szervező által használt adatok vonatkozásában az érintettet megilleti a GDPR-ban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, illetve a bíróság előtt is gyakorolhatja, valamint kérheti a Szervező adatvédelmi tisztviselőjének (info@vertigostore.eu) segítségét is. Az adatok feldolgozását az Adatfeldolgozó szigorúan bizalmasan, a törvény adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi.

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit a következő postai illetve e-mail címre juttathatja el, melyekre 30 munkanapon belül választ küldünk: Vertigo Store s.r.o 94501 Komárno, Dunajské nábrežie č. 4726) vagy info@vertigostore.eu e-mail címre.

Az adatok feldolgozását a Szervező, mint adatkezelő végzi.

7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

8. Vegyes rendelkezések

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a Nyertes/Pótnyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben Nyertes/Pótnyertes a nyereményét nem veszi át, vagy a nyeremény átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a játékos a rendelés elküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

8.7 A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzatban foglaltak megváltoztatására annak a weboldalán és az áruházakban történő egyidejű közzétételével

Komárno, 2022. április 16.

Vertigo Store s.r.o

Szervező